Browsing All Posts filed under »åpenhet om psykiske lidelser«

Forebygging med verdighet

november 6, 2014

2

Har du lest Dr. Suess barnebok «Oh, the places you’ll go»? Den er genial. Den kommuniserer på en oppriktig måte at motgang og psykiske vansker er noe vi alle må forberede oss på når vi begir oss ut i livet. «I’m sorry to say so, but sadly it’s true, that bangups and hangups can happen […]

Redd Klara Klok

juli 10, 2014

2

  I forbindelse med satsingen på forebyggende arbeid innen psykisk helse legger vi nå ned det populære lavterskeltilbudet Klara Klok…!!! Klara Klok gir ungdom over hele landet tilgang til å spørre fagfolk om helserelaterte spørsmål – både når det gjelder psykisk og fysisk helse. Titusener av ungdom benytter seg av dette tiltaket, og mange av spørsmålene […]

Det sosiale miljøet på bloggen

februar 15, 2013

16

Overalt hvor mennesker møtes skapes det sosiale miljøer, og psykisk helse blogger er ikke noe unntak. Noen er bekymret for at disse miljøene kan virke destruktive. Men har vi grunn til å frykte det? Som en oppfølging til mitt innlegg ”Må psykisk helse bloggerne skjerpe seg” gjorde jeg et lite uformelt studie av miljøet på […]

Må psykisk helse bloggerne skjerpe seg?

januar 30, 2013

40

”Jeg har sluttet å lese bloggere som vandrer deprimerte linjelangs på nettet – det kom en dag da jeg ikke syntes synd på dem mer,” skriver journalist Jakob Arvola i Tidsskriftet for legeforeningen. Han mener bloggerne dyrker depresjonen og velter seg i medlidenhet og selvmedlidenhet, og at det de trenger er en korrigerende formaning om […]

Vanskelig å be om hjelp

mai 18, 2012

10

Å be om hjelp er for mange den aller største bøygen å komme over på veien mot en bedre psykisk helse. Vi kan lide i stillhet i årevis før vi tar dette skrittet. Og selv etter at vi har greid å ta kontakt med hjelpeapparatet kan det være vanskelig å be om mer støtte i […]

Nære relasjoner på nettet

mars 1, 2012

11

Det har vel kanskje ikke helt sunket inn enda, men internett har faktisk revolusjonert måtene vi skaper relasjoner på. I stor stil profilerer vi oss, «møtes» og danner nettverk i cyberspace. En slik måte å treffes på har store konsekvenser ikke bare for hvem vi får anledning til å treffe, men også for hvordan vi opplever hverandre […]

To tell or not to tell …

januar 4, 2012

14

Alle som sliter med angst, depresjoner, bulimi eller andre psykiske problemer møter før eller senere det samme dillemaet: skal jeg fortelle det eller ikke. Hvis du forteller risikerer du at andres reaksjoner sårer deg. Kanskje de ikke forstår. Kanskje fordommene deres kommer i veien for ditt forhold til dem. Kanskje blir de litt redde for […]