Browsing All Posts filed under »Erfaringskompetanse«

Redd Klara Klok

juli 10, 2014

2

  I forbindelse med satsingen på forebyggende arbeid innen psykisk helse legger vi nå ned det populære lavterskeltilbudet Klara Klok…!!! Klara Klok gir ungdom over hele landet tilgang til å spørre fagfolk om helserelaterte spørsmål – både når det gjelder psykisk og fysisk helse. Titusener av ungdom benytter seg av dette tiltaket, og mange av spørsmålene […]

NRK: psykiatridebatt på feilspor

februar 1, 2014

3

Denne uken har NRK presentert en svært uheldig psykiatridebatt. Det er viktig å diskutere hvordan vi kan forbedre psykisk helsevern. Det er mye det denne bloggen handler om. Men det er like viktig hvordan vi gjør det. Forbedring av psykisk helseverntjenester er en rettighetskamp for mennesker som har behov for og krav på hjelp. Tilbudet […]

Kan du og jeg revolusjonere psykisk helsevern?

mai 24, 2013

27

Utstrakt bruk av internett ser ut til å ha brakt med seg en ny vind innenfor helsearbeid verden over. Informerte pasienter godtar ikke lenger legen eller psykologen som den eneste autoritet. De skaffer seg informasjon selv, forventer å få sine meninger hørt og går noen ganger sine egne veier. I tillegg til at pasienter kan […]

Tilbakemelding til behandlerne

januar 18, 2013

26

Forskning har ikke overraskende funnet fram til at klienter får mer utbytte av psykoterapi når psykologen tar imot tilbakemeldinger på en systematisk måte. Det er god grunn til å tro at tilbakemelding om andre forhold ved behandlingsopplegget – som forhold innenfor et behandlingsteam, valg av tilnærming og miljøet på en behandlingsinstitusjon – også kan bedre […]

Fragmentert terapi i en fragmentert verden

juli 1, 2012

12

Hva gjør vi med folk når vi stadig vekk krever at de avslutter et terapiforløp eller skrives ut fra en avdeling før de selv er klar? Det blir stadig mer populært og/eller påkrevd med tidsbegrensede behandlingsopplegg. Men det å bli frisk av en psykisk lidelse kan ikke skyndes på med tidsfrister. Resultatet er at mange […]

Cybersamarbeid gir resultater

mai 14, 2012

0

Sosiale media har åpnet for at brukerstemmer innenfor psykisk helsevern kan bli hørt på en ny måte. Når pasienter og behandlere møtes på sykehus eller behandlerens kontor så er de helt klart på fagfolkenes territorie. Rollene er klart definert, og fagfolkene er dem som sitter med makten. Det er fagfolkene som spør og pasientene som […]

KAMPEN OM Å BLI HØRT

mai 4, 2012

2

”Først legger de ned 1B – så gir de et annet behandlingstilbud – og så bryter de forutsetningene for at dette tilbudet skal fungere. Kan helsevesenet ”leke” med oss på den måten?? Har noen av dere idéer om hvordan vi kan få støtte…” Denne meldingen står å lese på facebookgruppa for brukerne av den nå […]

Erfaringskompetanse: Psykisk helse fra innsiden

januar 24, 2012

8

Å lytte til mennesker som har personlig erfaring med psykiske lidelser og brukerne av psykisk helseverntjenester er ikke bare en måte å vise respekt på, det er også viktig for utviklingen av kunnskap om psykisk helse og forbedring av behandlingstilbudet. Altfor ofte tror jeg det å lytte til brukerne mest er noe som blir pålagt institusjoner […]