Redd Klara Klok

Posted on juli 10, 2014

2


 

I forbindelse mRedd Klara Kloked satsingen på forebyggende arbeid innen psykisk helse legger vi nå ned det populære lavterskeltilbudet Klara Klok…!!!

Klara Klok gir ungdom over hele landet tilgang til å spørre fagfolk om helserelaterte spørsmål – både når det gjelder psykisk og fysisk helse. Titusener av ungdom benytter seg av dette tiltaket, og mange av spørsmålene er relatert til psykisk helse, eksempelvis selvskading, depresjon og spiseforstyrrelser. Brukere av tjenesten har lagt igjen tilbakemeldinger som viser hva tilbudet betyr for dem. De skriver om fordelene ved å kunne være anonyme, å kunne få svar fra kvalifisert helsepersonell osv. og mange sier de «elsker» denne tjenesten.

 

 Men nå er det kutt i bevilgningene slik at tiltaket vil slippe opp for penger i august.

Helsepedagog Nina Sletteland og jeg startet i dag en Twitter kampanje for å redde tjenesten. Bli med på kampanjen ved å twitre eller retwitre til helseministeren:

 

og skriv under på oppropet