Browsing All Posts filed under »diagnoser«

Kan du og jeg revolusjonere psykisk helsevern?

mai 24, 2013

27

Utstrakt bruk av internett ser ut til å ha brakt med seg en ny vind innenfor helsearbeid verden over. Informerte pasienter godtar ikke lenger legen eller psykologen som den eneste autoritet. De skaffer seg informasjon selv, forventer å få sine meninger hørt og går noen ganger sine egne veier. I tillegg til at pasienter kan […]

Kritikk av diagnosekritikk

februar 9, 2012

20

Diagnotisering av psykiske lidelser får mye kritikk, men er denne kritikken berettiget? I somatisk medisin ville en lignende kritikk av diagnoser være nærmest utenkelig. En lege prøver ikke å unngå å diagnostisere kreft, diabetes eller influenza. I kritikk av psykiatrien sies det ofte at psykiatriske diagnoser sykeliggjør normale menneskelige reaksjoner på traumer og stress. Men […]