Vanskelig å be om hjelp

Posted on mai 18, 2012

10


Hvorfor er det så vanskelig å be om hjelp når vi bærer tungt psykisk?

Hvorfor er det så vanskelig å be om hjelp når vi bærer tungt psykisk?

Å be om hjelp er for mange den aller største bøygen å komme over på veien mot en bedre psykisk helse. Vi kan lide i stillhet i årevis før vi tar dette skrittet. Og selv etter at vi har greid å ta kontakt med hjelpeapparatet kan det være vanskelig å be om mer støtte i dårlige perioder. Hvorfor er det så vanskelig å be om hjelp?

Vi har nok alle litt ulike årsaker, men jeg kan tenke meg at en del er felles for mange.

Å be om hjelp innebærer ofte å avsløre noe vi skammer oss over og har strevd lenge med å skjule. Ved å fortelle åpner vi oss for andres dom, og siden vi gjerne allerede har dømt oss selv, venter vi oss det verste. Noen ganger er vi redd for ikke å bli trodd hvis vi forteller om grusomheter og svik, eller at den andre skal tenke at det som sjedde var vår feil.

Noen ganger tenker vi at problemene er for små til å bry andre med, og at hjelperne vil tenke at vi kaster bort deres dyrebare tid. Eller vi heller i motsatt retning og tenker at de voldsomme følelsene og tankekjøret vi opplever betyr at vi har blitt ”gale” og at det ikke finnes håp for oss.

Noen ganger synker vi så langsomt ned i gjørmen at vi ikke merker selv hvor fast vi sitter. Dette er ofte tilfellet når vi har funnet mestringsstrategier som virker på kort sikt, men som over tid gjør problemene verre, som for eksempel når vi unngår alle angstskapende situasjoner, ruser oss, sulter oss, skader oss, lager omstendelige ritualer, eller bruker angstdempende medikamenter. Da er det lettere for andre å se at det ikke står så bra til. Svært mange sier at de søkte hjelp på oppfordring fra andre.

Å be om hjelp er også til en viss grad å gi slipp på kontroll. Andre kan blande seg inn i våre liv på måter som vi ikke har full kontroll over. Noen er redd for at de vil føle seg presset til å gjøre ting som er angstskapende, eller at de vil bli foreskrevet en form for behandling som de ikke ønsker. Hvor vidt vi ber om hjelp fra fagfolk er avhengig av hvordan våre tidligere forsøk på å få hjelp har blitt mottatt. Det handler om å stole på at hjelperne vil en vel og at de har noe å bidra med.

Også barn og unge skjuler sine problemer, enten de nå bærer sin bør i stillhet eller raser mot alle som prøver å nærme seg. Og jo eldre barna blir, jo mer sannsynlig er det at de tenker at de må takle problemene selv. Gjennom oppveksten inkorporerer vi vårt samfunns forherligelse av selvstendighet. Her skal vi alle kunne ta oss sammen, tenke positivt, ikke være til byrde for andre og for all del ikke syte eller innta ”offerrollen”. Mange sliter seg ut på å hjelpe alle andre uten å tillate seg selv å trenge noen, mens andre igjen stenger seg ute fra fellesskapet for ikke å være til bry.

 Men ideen om at selvstendige mennesker ikke søker hjelp er en fordom. Forskning viser at personer som har god selvtillit og gode sosiale ferdigheter og er flinke til å håndtere egne følelser har lettere for å be om hjelp når de har behov for det. Å kunne be om hjelp har mye med selvhevdelse å gjøre. Er vi trygge på oss selv og på at våre behov er like viktige som alle andres, så er det lettere å be om hjelp. En del av dem som går i terapi setter andres behov så høyt over sine egne at de til og med later som om alt går bra overfor terapeuten for at denne skal føle seg som en flink hjelper. Å lære seg å be om hjelp kan derfor være et viktig mål for terapien.

Det at vi har så vanskelig for å be om hjelp kan skape mye unødig lidelse. Dårlig selvfølelse og vonde tankemønster får tid til å feste seg, ubehagelige følelsesmessige reaksjoner blir nærmest som en refleks, destruktive måter å hanskes med problemer på begynner å leve sitt eget liv, relasjoner tar skade og livet ellers kan komme langt ut av kurs. Da kan det ta mange år å bli bra. Det går som regel lettere og raskere å takle problemer og vanskelige livssituasjoner hvis man ber om hjelp så snart behovet melder seg. Likevel er det viktig å understreke at det aldri er for sent. Livet kan bli bedre uansett hvor lenge man har hatt det vondt. Jeg har møtt mennesker som har lidd av angst hele livet, men som likevel ble kvitt angsten i løpet av noen få måneder med terapi. I de tilfellene er gleden over å bli kvitt angsten blandet med sorgen over å ha ventet så lenge at mye av livet føles som om det har ”gått tapt”.

Noen ganger er det ikke selve det å be om hjelp som er vanskelig, men å vite hvor man skal henvende seg. På nettsteded Din Psykolog Online har jeg laget en oversikt over hvor man kan få hjelp fra  fagfolk og fra mennesker som har selv har opplevd psykiske vansker. Har du tanker om hva som gjør det vanskelig å søke hjelp og hvilke holdningsendringer og systemendinger som kan gjøres for at det skal bli lettere så del gjerne her.