NRK: psykiatridebatt på feilspor

Posted on februar 1, 2014

3


galDenne uken har NRK presentert en svært uheldig psykiatridebatt. Det er viktig å diskutere hvordan vi kan forbedre psykisk helsevern. Det er mye det denne bloggen handler om. Men det er like viktig hvordan vi gjør det. Forbedring av psykisk helseverntjenester er en rettighetskamp for mennesker som har behov for og krav på hjelp. Tilbudet svikter på mange fronter og det skorter ikke på innsiktsfulle analyser, identifisering av feil og mangler og gode forslag fra brukerne i psykiatrien. Jeg har satt opp en liste over noen av disse på www.dinpsykologonline.com. Alle som er rammet av svikt i systemene og tilbudene kan støtte opp under denne kampen; både brukere, pårørende, helsefaglærte og andre interesserte.

Men i psykiatridebatten fremstiller NRK snarere saken som om vi må kjempe en kamp for å beskytte friske mennesker mot farlige psykisk syke. Vi har fått et nytt ord: psykiatridrap. Bare ordet i seg selv er så stigmatiserende at det er et maktovergrep. Kampen mot vold i samfunnet handler ikke om psykiatri. Det handler om makt og avmakt. Det er i disse ytterpunktene at volden oppstår. På toppen av hierarkiet hvor makten er så suveren at en selv kan definere rett og galt, der er faren for vold og overgrep størst – økonomisk utnytting, utstøting og forfølgelse, drap av mennesker i krig, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Der hjelpeløsheten herjer oppstår også vold. I desperasjon langer vi ut mot oss selv eller menneskene rundt oss.

Vold er et problem som må løses på samfunnsnivå. Det nytter ikke samme hvor mange psykologer vi ansetter i psykiatrien eller hvor mange helsesøstre som sendes ut til skolene. At mord ikke er et spørsmål om psykiatri kan vi se hvis vi sammenligner statistikker fra ulike land. Tyrkia er på topp i mordstatistikken med 184 mord per million innbyggere mens Norge ligger langt nede i statistikken med sine 5. WHOs sammenlignende studier finner samtidig at Norge har mer enn dobbelt så høy forekomst av psykiske lidelser sammenlignet med befolkningen i Tyrkia (27% vs 12). Mord er forferdelig, men i Norge skjer det så sjelden at det ikke kan sies å være et samfunnsproblem. Selvmord er 20 ganger hyppigere enn mord og derfor et større samfunnsproblem. Men det viktigste samfunnsproblemet er hvordan vi skal redusere forekomsten av psykiske lidelser og hvordan vi kan forbedre psykiatrien for best mulig å ta vare på befolkningens behov.