Tilbakemelding til behandlerne

Posted on januar 18, 2013

26


feedbackForskning har ikke overraskende funnet fram til at klienter får mer utbytte av psykoterapi når psykologen tar imot tilbakemeldinger på en systematisk måte. Det er god grunn til å tro at tilbakemelding om andre forhold ved behandlingsopplegget – som forhold innenfor et behandlingsteam, valg av tilnærming og miljøet på en behandlingsinstitusjon – også kan bedre utbytte av behandlingen. I disse dager jobbes det med utprøving av ulike spørreskjema som kan fange opp viktige sider av pasientens opplevelser gjennom behandlingsopplegget.  Men fordi pasienter må gi sine tilbakemeldinger oppover i et makt-hierarki så tror jeg målsetningen kanskje er mer komplisert enn vi gir uttrykk for.

I en god terapeutisk relasjon skapes det en trygghet som gjør at tilbakemelding finner sted som en naturlig del av relasjonen og det er usannsynlig at verken pasient eller terapeut vil føle seg truet av at tilbakemeldingen blir mer systematisk. Men hvordan kan vi sikre oss at pasienter får anledning til å gi tilbakemelding om relasjoner og behandlingsopplegg som ikke fungerer så bra? Pasienter som kommer med alvorlige innvendinger  utsetter seg for muligheten for sanksjoner. De risikerer også at tilbakemeldingen ikke tas på alvor. Hvis tilbakemeldingene skal fungere må vi sikre oss at helsepersonellet er mottakelige for å forandre sin tilnærming basert på det pasientene forteller. Det forutsetter en høy grad av respekt for pasienters vurderingsevne. Og selv om noen behandlere jobber utifra en slik respekt tror jeg vi fortsatt har et stykke igjen å gå.

Effektiv tilbakemelding forutsetter både at brukerne kan snakke fritt og at de får ta opp det som er mest relevant for dem. For at dette skal skje må brukerne tas med på råd i utformingen av selve tilbakemeldingsprosessen. Jeg oppfordrer herved bloggleserne til å bidra med sine erfaringer og refleksjoner rundt noen av spørsmålene nedenfor.

1. Hvilke områder skulle du ønske du kunne gi tilbakemelding på i løpet av behandlingsforløpet og etter endt behandling (e.g. organiseringen av behandlingstilbudet, hvordan tilbudet fungerer for deg, endringer i dine symptomer, personalets behandling av pasienter, ettervern osv.)

2. Hvordan tenker du deg at en slik tilbakemelding kan skje og hvem skulle du ønske du kunne gi tilbakemeldingen til?

3. Hvordan kan tilbakemeldingen organiseres for at pasienter skal føle seg trygge på at de kan være ærlige?

4. Hvilke sperrer tror du eksisterer for at helsepersonell vil kunne ta slik tilbakemelding til etterretning i justeringen av nåværende tilbud og utformingen av alternative tilbud?

5. Hvordan kan vi fjerne disse sperrene?

6. Hva kan gjøres i de tilfeller hvor pasient og behandler(e) er uenige om den beste tilnærmingen til pasientens behandling?

7. Hva er din erfaring med å gi tilbakemelding til behandlere?