Browsing All posts tagged under »pasientjournal«

Med tung pasientjournal i bagasjen

september 13, 2013

33

Pasientjournalen er i utgangspunktet til for pasienten. Den skal sikre forsvarlig behandling og ivaretakelse av pasientens rettigheter. Men i psykisk helsevern skjer det noen ganger en lei vridning. I stedet for å sikre gode behandlingsvilkår kan gamle journalnotater bli en ekstra byrde. Brukerne diskuterer ofte sine erfaringer med journalen på sosiale media. @iBlindsonen utrykker den […]