Browsing All posts tagged under »fordommer«

Bekymringsmelding til barnevernet

april 11, 2014

28

Ja nå har jeg tenkt å stikke hånden min inn i et vepsebol. Det er nemlig et tema som har ligget å gnagd på meg en stund. Det handler om barnevern. Ifølge tall NRK har gått gjennom fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har det nesten vært en dobling av bekymringsmeldinger til barnevernet de siste ti […]

Kritikk av diagnosekritikk

februar 9, 2012

20

Diagnotisering av psykiske lidelser får mye kritikk, men er denne kritikken berettiget? I somatisk medisin ville en lignende kritikk av diagnoser være nærmest utenkelig. En lege prøver ikke å unngå å diagnostisere kreft, diabetes eller influenza. I kritikk av psykiatrien sies det ofte at psykiatriske diagnoser sykeliggjør normale menneskelige reaksjoner på traumer og stress. Men […]

To tell or not to tell …

januar 4, 2012

14

Alle som sliter med angst, depresjoner, bulimi eller andre psykiske problemer møter før eller senere det samme dillemaet: skal jeg fortelle det eller ikke. Hvis du forteller risikerer du at andres reaksjoner sårer deg. Kanskje de ikke forstår. Kanskje fordommene deres kommer i veien for ditt forhold til dem. Kanskje blir de litt redde for […]