Browsing All posts tagged under »ensomhet«

Psykiatri utopi

november 28, 2013

25

I programmet «Bare en pille til» spør NRK om piller er den eneste hjelpen vi kan gi pasienter med psykiske vansker. Programmet setter fokus på alvorlige konsekvenser av overmedisinering i psykiatrien. Helsedirektoratets perspektiv er at overmedisinering er et problem som gjelder noen enkeltleger som skriver ut for mye vanedannende preparater til sine pasienter. De vil […]

Jeg kan verken leve med deg eller uten deg

august 30, 2012

4

Ambivalens er en viktig side ved nære relasjoner. På den ene siden er vi helt avhengige av mennesker rundt oss for å overleve, for å føle oss betydningsfulle, elsket og ivaretatt og for å nå mange av våre mål. Men samtidig er det ingen som sårer og skuffer oss så mye som de nærmeste, for […]

Oppvåkningspsykologi – et alternativ til positiv psykologi

august 7, 2012

16

Mitt forrige blogginnlegg ”Er positiv psykologi blitt en parodi” satte igang en interessant debatt der jeg blant annet ble oppfordret av B. til å være pioner for en alternativ tilnærming til psykisk helse som beveger seg bort fra en overflatisk positiv psykologi og mot en mer samfunnsengasjert psykologi: en oppvåkningspsykologi. Jeg er helt enig i […]