Er benzodiazepiner vår tids kokain skandale?

Posted on mars 27, 2012

43


Samtidig med at det kommer inn beskjed om at en av mine pasienter har havnet på sykehuset med slaglignende symptomer forårsaket av benzodiazepiner, så leser jeg i Dagbladet at gravide trygt kan bruke benzodiazepiner mot søvnforstyrrelser når dette gjøres i samråd med legen. Dessverre kan selv ikke den beste lege gjøre det trygt å bruke benzodiazepiner, så begynn for all del ikke med det hvis du er gravid. Har du allerede brukt benzodiazepiner regelmessig stiller saken seg annerledes. Det er farlig å slutte brått, og både gravide og andre anbefales sterkt å trappe ned gradvis og i samråd med legen. For å lære mer om potensielle skadevirkninger på fosteret kan du lese rapporten fra Folkehelseinstituttet. Dette innlegget handler om benzodiazepiners skadevirkninger på oss andre. For mens benzodiazepiner fortsatt framstilles som et relativt trygt legemiddel så ruller skandalene ut bak scenen. Det som skjer minner sterkt om kokainens historie.

For hundre år siden ble nemlig kokain betraktet som en vedundermedisin. Stoffet ble brukt til alt fra hostemedisin for småbarn til behandling av angst og depresjoner. Effekten var upåklagelig. Brukt som psykofarmaka ga det godt humør, økt mot og selvtillit, og ny energi. Men litt etter litt kom kokainens skyggeside fram. Brukerne utviklet fort avhengighet. For i det en dose forsvant ut av systemet så kom baksmellen: depresjon, angst, gledesløshet og mangel på energi. Disse problemene kunne lett kureres med en ny dose. Men ved langtidsbruk ble baksmellen en mer permanent tilstand som måtte bøtes på med høyere og hyppigere doser. Gradvis viste det seg at langtidsbruk av kokain var skadelig både for brukernes fysiske og psykiske helse og kunne skape personlighetsforandringer og kognitive vansker. Men for dem som var avhengige var det nå vanskelig å slutte. I tillegg til den akutte abstinensfasen på noen uker, måtte mange slite seg gjennom et år eller mer med tidvise forverringer i den psykiske helsen. Kokain endte som en medisinsk skandale og resten av historien er velkjent.

Men historien har en tendens til å gjenta seg, og benzodiazepiner ligger nå godt an til å bli vår tids kokain skandale. For dem som ikke vet hvilke medisiner som går under samlebetegnelsen benzodiazepiner så kan jeg nevne noen av de vanligste: Sobril, Alopam, Ativan, Serax, Stesolid, Vival, Valium, Flunipal og Rohypnol. I tillegg virker de benzodiazepinlignende sovemidlene zopiklon og zolpidem på samme måten. Korttidseffekten er bra både på ulike somatiske plager som muskelkramper og spenningssmerter og på ulike angstlidelser og søvnproblemer. Brukt som psykofarmaka gir medisinen en følelse av økt ro og avspenning, mindre angst, bedre humør, og mer mot til å delta i hverdagens aktiviteter.

Men litt etter litt har benzodiazepinenes skyggeside kommet fram. Benzodiazepiner er høyst avhengighetsskapende. Avhengighet kan oppstå etter få ukers regelmessig bruk. For i det en dose forsvinner ut av systemet så kommer baksmellen: økt angst, tankekjør, søvnvansker og redsel for ikke å kunne mestre hverdagen. Symptomene forsvinner raskt igjen når man inntar en ny dose. Når benzodiazepiner skrives ut av legen tar man gjerne en forholdsvis liten dose med gjevne mellomrom for å unngå at virkningen går ut av kroppen før neste dose. Men ved langtidsbruk utvikles toleranse og må man øke dosen for å ikke få abstinenssymptomer.

Når de første langtidsbrukerne av benzodiazepiner begynte å klage på økt angst, panikkanfall, manglende livsglede og selvmordstanker skyldte man det i utgangspunktet på en forverring av den opprinnelige psykiske lidelsen. Man økte dosen eller la til antidepressiva og antipsykotiske medikamenter for å stabilisere humøret. Men så ble det klart at folk som hadde fått skrevet ut medisinen til bruk ved muskelplager eller andre somatiske lidelser også rapporterte lignende symptomer. Det ble rapportert om personlighetsforandringer, utflating av følelseslivet, hukommelsesvansker, dårlig konsentrasjon, kronisk hodepine, kvalme, angst, panikkangst, agorafobi og søvnvansker. Det ble derfor åpenbart at man måtte åpne for at det var medikamentene som skapte disse problemene.

Leger ble informert og kontrollen med legemidlet ble strengere. Benzodiazepiner skal nå bare skrives ut for korte perioder. Men hva med alle de som allerede er avhengige? Uten mulighet til å øke dosen er det mange som har daglige opp og nedturer utifra hvor lenge det er siden de tok den siste dosen. Det har vært gjort små forsiktige forsøk på å redusere bruken av benzodiazepiner i befolkningen ved å anbefale pasienter å slutte gjennom gradvis nedtrapping eller ombytting til andre medikamenter. Men selv om noen opplever det som relativt uproblematisk å slutte så har det for noen vist seg å være mer problematisk å slutte med benzodiazepiner enn det er å slutte med kokain. Akutt avvenning eller for rask nedtrapping kan føre til alvorlige symptomer som hallusinasjoner, smertefulle muskelspasmer og epileptiske anfall. Man må derfor alltid gjøre avvenningen i samråd med noen som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring med problemene som kan oppstå. Selv en langsom avvenning kan føre til svært ubehagelige abstinenssymptomer. For noen er det verste over på få måneder, mens det for andre tar flere år før de er seg selv igjen. De fleste opplever at den fysiske og psykiske helsen er sterkt forbedret etter et år med abstinens sammenlignet med da de brukte benzodiazepiner. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange av benzodiazepinbrukerne som er blitt avhengig av medisinen, men siden langtidsbruk er så vanlig må vi regne med at problemet er for stort til at det kan bli værende hos fastlegene. Vi trenger nye tiltak og ny spisskompetanse. På www.benzosupport.org  kan man finne brukere som har organisert egne støttegrupper for å hjelpe hverandre å slutte på en trygg måte, men jeg vet ikke om slike grupper eksisterer i Norge. Erfaringskompetanse.no har gitt ut en god veileder for hvordan man kan slutte med eller redusere bruken av psykofarmaka generelt. Hvis noen har vært med på gode tiltak eller kjenner til spesifikke benzodiazepin støttegrupper i Norge setter jeg stor pris på om de kan skrive denne informasjonen i kommentarfeltet. Ellers hører jeg gjerne om folks erfaringer med benzodiazepiner.

Vil du vite mer om avvenning fra benzodiazepiner kan du gå til oversikten jeg jobber med på innlegget Behandlingstilbud for medikamentavhengige.