Har sykmeldte plikt til å gå i terapi og bli friskmeldt innen tidsfrist?

Posted on februar 2, 2012

26


All denne oppmerksomheten rundt brukermedvirkning – hvor blir den av når tjenester utformes? Her satt jeg naivt og tenkte at det er en selvfølge at klienter selv bestemmer om de ønsker terapi og hvilke mål de vil sette seg. Men for meg ser det ut som om NAVs strategier for å få sykmeldte tilbake i arbeid setter spørsmålstegn ved denne selvbestemmelsesretten. På NAVs informasjonssider kan man lese at:

«Som hovedregel er alle sykmeldte forpliktet til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak. For å ha rett til sykepenger er det også et krav at du prøver deg i jobb så snart det er medisinsk forsvarlig. Hvis du ikke oppfyller disse pliktene kan sykepengene dine bli stanset.»

NAV har i senere tid begynt å kjøpe tjenester fra psykologer til behandling av det de kaller lettere psykiske og sammensatte lidelser. I utgangspunktet virker det som et flott tiltak. Ventetiden på spesialistbehandling skal kuttes drastisk ned – riktignok delvis for å spare sykepengeutbetalinger, men dog – rask hjelp kommer pasientene til gode. Og behandlingen tilbys helt uten egenandel. Psykologer skal konkurrere om hvem som kan gi det billigste og beste tilbudet. Men språket som brukes i konkurranseutlysningen får det hele til å sette seg litt fast i halsen. NAV skal stå for mesteparten av henvisningene står det, og dersom behandleren opplever at den henviste ikke ønsker tilbudet eller ikke møter til avtalt time skal man umiddelbart underrette NAV-kontoret om dette skriftlig. Men er de sykmeldte forpliktet til å gå i terapi for å få utbetalt sykepenger? Det står ingenting i papirene om hva som vil skje med de «utakknemlige sjelene» som ikke ønsker tilbudet. Er det greit å takke nei til terapi eller kommer man på svartelista hos NAV?

Videre er det NAV som bestemmer målsettingen for det terapeutiske tilbudet:

”Målsettingen med behandlingen skal være full friskmelding til arbeid innen 18 uker etter henvisningsdato fra NAV-kontoret. Behandler og pasient må ha denne målsettingen klart for seg fra behandlingsstart, og pasienten skal motiveres for tilbakeføring til arbeid fra første dag.”

Pasienten skal motiveres… betyr det at vi i utgangspunktet regner med at pasientene er sykemeldte fordi de ikke er motiverte til å gå tilbake på jobb? For å beholde sykepengene må pasienten prøve seg i jobb så snart det er medisinsk forsvarlig. Men psykologen som skal gjøre den nødvendige vurderingen om når dette er forsvarlig arbeider under press fra NAV. I konkurransereglende er det nemlig oppgitt et resultatkrav for tjenesten.

”Resultatkrav: minimum 60% av personene som tilbys behandling skal være HELT friskmeldte 18 uker etter henvisning.”

Resultatkravet er kanskje satt opp for å motivere psykologer på samme måte som de sykmeldte skal motiveres – ellers er vi vel en nokså lat gjeng både psykologer og sykmeldte… Men vi risikerer at friskmeldingen farges av psykologens behov for å møte resultatkravet. Kan det virkelig kreves at behandlere får folk tilbake på jobb innen en tidsfrist?

Det er lagt inn enda et element for å få de sykmeldte tilbake i arbeid. De som blir helt friskmeldte innen fristen kan få oppfølgingstimer mens de som ikke greier det ikke får noe mer behandling. Dette høres bare rimelig ut hvis man antar at de som ikke går tilbake til arbeid forblir sykmeldte fordi de er umotiverte heller enn at de virkelig er for dårlige til å gå på jobb.

Skaper vi gode forhold for pasientene ved å organisere psykisk helsehjelp på denne måten? Jeg bare spør…