PÅSTÅTT ØKNING I VOLDTEKTER BARE HUMBUG

Posted on november 8, 2011

2


NYHET, NYHET: INGEN ØKNING I VOLDTEKTER DET SISTE TIÅRET!

I flere år nå har avisene til stadighet skrevet om den dramatiske økningen i antall voldtekter i Norge og ideen om voldtektsbølgen er nærmest etablert som fakta. Det herjer de villeste spekulasjoner om årsakene og om hva som bør gjøres for å stoppe bølgen. Innvandrere som foretrukne syndebukker opplever hets og krenkende forslag, mens kvinner står i fare for å la frykten begrense bevegelsesfriheten i byrommet.

Oslo politidistrikts detaljerte rapport publisert i mai 2011 viser imidlertid at det har vært en langt mer moderat stigning i antall voldtektsanmeldelser i Oslo de siste ti åra enn det avisene vil ha det til. Og det som viktigere er, forfatterne av rapporten har ikke tatt med i betraktningen at befolkningen i Oslo det siste tiåret har økt med ca. 80 000 innbyggere. For å se den reelle størrelsen på «voldtektsbølgen»  tok jeg fram kalkulatoren. Det viser seg at per 100 000 innbyggere var det 32 rapporterte voldtekter i 2010 mot 31 rapporterte voldtekter i 2001. Med Oslos 600 000 innbyggere vil det si en reell forskjell på 6 anmeldte voldtekter sammenlignet med for ti år siden. Det kan neppe kalles en voldtektsbølge! Det hele koker derfor ned til at skrekkhistorier om voldtekt selger aviser – masse aviser. 

Selv om det ikke har funnet sted en økning i voldtektsanmeldelser så er selvfølgelig enhver voldtekt ett overgrep for mye. Vi må jobbe for at antallet voldtekter skal gå ned. Rapporten fra Oslo politidistrikt gir noen gode pekepinner om hva som kan gjøres. Det første skrittet vil være å ta fatt i norsk drikkekultur. Mange voldtekter blir begått av menn i svært beruset tilstand som benytter seg av kvinner som har drukket så mye at de ikke er klar over hva som foregår. I tillegg kan vi styrke arbeidet for å forebygge kriminelle løpebaner blant unge menn. Mange gjerningsmenn er uten arbeid og har blitt registrert for flere forbrytelser. De har også ofte selv vært offer for vold. Vi bør også forbedre tilbudet til kvinner som tidligere har vært utsatt for overgrep slik at de ikke som resultat av traumatiseringen setter seg i økt fare for å bli voldtatt igjen eller ender opp i voldelige relasjoner.  

Men det første vi nå må gjøre er å avskaffe myten om voldtektsbølgen. For denne myten i seg selv gjør også skade både på kvinner som har blitt redde for å gå ut og innvandrere som blir utsatt for enda mer hets enn før. Problemet er bare at mens nyhetene om voldtektsbølgen er «gode nyheter», er min nyhet om at økningen ganske enkelt skyldes at det bor flere mennesker i Oslo en «ikke nyhet». Jeg tviler på om avisene vil publisere en slik «ikke nyhet». Så hvordan skal vi få spredd ordet? Vel, vi kan jo prøve den moderne jungeltelegrafen. Send nyheten videre.

Etter å ha skrevet denne bloggen tenkte jeg at for ikke a forhåndsdømme avisene var det best å gi dem en sjanse til å svare. Jeg sendte derfor bloggen til Dagbladet. Til deres forsvar må det sies at de faktisk leste den og svarte. Men svaret var kun en henvisning til at nyhetene nå handler om fordoblingen av anmeldte voldtekter innen kategorien overfallsvoldtekter i 2011 sammenlignet med 2010.  Som svar til dette skrev jeg følgende:

Takk for at du svarte meg på brevet hvor jeg viser til min blogg. Det hadde jeg egentlig ikke ventet. Kudos til deg. Ulempen med nyhetene er at de i tillegg til å måtte selge også trenger å være oppdatert og i forkant og derfor behandler data som enda ikke er analysert. Før jeg skrev bloggen min tok jeg for meg avisoppslag fra 2007 til 2011 som alle påstod at vi stod midt oppi en voldtektsbølge. Skulle det virkelig skje en slik proporsjonal økning i voldtekter ville dette vise klart igjen på analyser av statistikk over tid. Rapporten som jeg viser til i bloggen demonstrerer at det gjør det ikke. Men det kunne jo alltids hende at denne gangen er annerledes enn alle de andre gangene de siste 4 årene. Kanskje akkurat denne gangen er det sant? Jeg surfet for sikkerhets skyld litt ekstra på nettet og fant dette oppdaterte innlegget fra Marianne Sætre, sosiolog og medforfatter av politiets rapport fra mai 2011. Siden du tok deg tid til å lese mitt innlegg, kan jeg kanskje også håpe at du leser dette? Har kopiert det her til deg, men lenken er: http://www.phs.no/Documents/Nyhetsdokumenter/Kronikker/Marianne%20S%c3%a6tre_voldtekt.pdf

Marianne Sætre påpeker at hun gjentatte ganger har forklart til avisene at antall anmeldte overfallsvoldtekter i 2011 ikke kan sammenlignes med tallene fra 2010 ettersom anmeldelsene i år ennå ikke er blitt sortert i kategorier på den måten som ble gjort i 2010. Inntil denne analysen er foretatt kan vi ikke si om det har vært en reell økning i voldtekter i år eller ikke. Her finner du også en alternativ utregning som viser at Oslo ikke er «nordens voldtektshovedstad» som påstått i avisene: http://hjernedvask.no/?p=2721

Posted in: i nyhetene